picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Banner-web
bg3
bg3

Mục tiêu và lợi ích của chương trình

Với xã hội

tăng số lượng học sinh lựa chọn theo đuổi các lĩnh vực STEM, tạo ra lực lượng lao động kỹ thuật chất lượng cao.

Với nhà trường:

nâng cao năng lực và chất lượng giảng dạy các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học, tạo động lực học tập cho học sinh, tạo sự khác biệt.

Với học sinh

được định hướng và chuẩn bị cho sự nghiệp trong các lĩnh vực STEM, được trang bị kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21, hình thành đam mê và khả năng tự học.

Xây dựng kỹ năng mềm

Xây dựng và hình thành các kỹ năng mềm: tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm.

Môi trường học tập

Xây dựng môi trường học tập tích cực, thân thiện, tư duy sáng tạo, năng động và trách nhiệm.

Xây dựng nhân cách

Xây dựng và hình thành nhân cách cho học sinh từ các chủ đề thực tiễn mang tính nhân văn.

parallax-image

Tin tức

To Top