Tư vấn triển khai STEM đến trường học | Chương trình học | EDUCATION BUILDER [EB]

Đặc thù của giáo dục STEM là dạy và học theo mô hình dự án, ứng dụng kiến thức liên môn đã học vào giải quyết các vấn đề thường thức trong cuộc sống, giúp học sinh làm chủ kiến thức, vận dụng linh hoạt và sáng tạo để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Do đó, dịch vụ tư vấn giáo dục STEM của Education Builder là một dự án toàn diện được thiết kế chuyên biệt cho mỗi trường nhằm mục tiêu nâng cao năng lực giảng dạy STEM và đảm bảo chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe theo chuẩn của Bộ Giáo Dục. 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB - EDUCATION BUILDER [EB]

Địa chỉ: 49 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Email: info@ebstem.edu.vn

Hotline: 093.88.99.781