Nguyễn Thành Đạt - Giáo viên STEM-Robotics | Đội ngũ giảng viên | EDUCATION BUILDER [EB]

“Việc giảng dạy tại trung tâm Edison thực sự là một cơ hội quý giá để tôi phát triển thêm những khả năng sư phạm và kiến thức của mình. Tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích khi giảng dạy tại đây. Bằng kiến thức và kỹ năng sư phạm của mình, tôi hy vọng sẽ mang lại nhiều kiến thức STEM bổ ích và kỹ năng thiết thực cho các học viên của mình tại Edison. Ngoài ra, với cơ sở vật chất hiện đại, bài học STEM đa dạng phong phú, tôi nhận thấy được rằng các học viên của mình tại Edison đang trải nghiệm những kiến thức, kỹ năng thực sự bổ ích trong việc phát triển tư duy, sáng tạo.”

-Quốc tịch: Viêt nam.

-Kinh nghiệm : hơn 3 năm làm giáo viên giảng dạy STEM –ROBOTICS và STEM-ENGLISH tại Việt Nam.

Đoạt giải Giáo viên Việt Nam xuất sắc nhất 2018.

Xem thêm giáo viên khác

Nguyễn Thị Thủy Tiên - Giáo viên STEM-English

Nguyễn Thị Thủy Tiên - Giáo viên STEM-English

Võ Thị Kim Ngân - Giáo viên STEM-English

Võ Thị Kim Ngân - Giáo viên STEM-English

Jesús Enrique Carrillo Hoyos - Giáo viên STEM-English

Jesús Enrique Carrillo Hoyos - Teacher of STEM-English