Giới thiệu | EDUCATION BUILDER [EB]

Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục EB – Education Builder [EB] do các thành viên có tâm huyết với giáo dục Việt Nam và có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành giáo dục sáng lập vào năm 2016.

 • Xây dựng và hình thành các kỹ năng mềm: tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm.
 • Xây dựng môi trường học tập tích cực, thân thiện, tư duy sáng tạo, năng động và trách nhiệm.
 • Xây dựng và hình thành nhân cách cho học sinh từ các chủ đề thực tiễn mang tính nhân văn.

education-builder-eb

Triết lý giáo dục - Education Builder

Các hoạt động ngoài lớp học

 • Các trường sẽ có điều kiện tham dự và trãi nghiệm qua các sự kiện Robotics các cấp.
 • Học sinh đạt giải cao tại các sự kiện Robotics trong nước sẽ được tham dự sự kiện Robotics quốc tế.
 • Cơ hội giao lưu với các bạn bè trong nước và khu vực.

Cấp chứng chỉ

 • Sau mỗi khóa học, học sinh sẽ được nhận chứng chỉ do EB cấp.

Phương pháp đánh giá

 • Mỗi học sinh sẽ được giáo viên nhận xét và đánh giá trong từng buổi học thông qua các tiêu chí sau:
  • Tính hiệu quả của cá nhân và nhóm học sinh
  • Khả năng lập trình và lắp ráp của học sinh
  • Khả năng lãnh đạo
  • Tinh thần đồng đội

Xem thêm bài viết khác