STEM-ROBOTICS LÀ HỌC GÌ VẬY EDISON ƠI ! Mục sở thị lớp STEM-Robotics của các em học sinh cấp 2 tuần vừa qua. Đam mê tìm tòi nhưng kiên trì thực hành theo hướng dẫn. Sản phẩm sẽ vận hành theo ý muốn khi các em đưa các lệnh lập trình vào. Và các em tự làm được nhé, tư duy sáng tạo đơn giản xuất phát từ đây!

06/03/2023
Xem thêm thư viện khác