Mục sở thị lớp STEM-Robotics của các em học sinh cấp 2 tuần vừa qua. Đam mê tìm tòi nhưng kiên trì thực hành theo hướng dẫn. Sản phẩm sẽ vận hành theo ý muốn khi các em đưa các lệnh lập trình vào. Và các em tự làm được nhé, tư duy sáng tạo đơn giản xuất phát từ đây! Hiện nay, chương trình học STEM-Robotics tiếp tục nhận đăng ký trải nghiệm hàng tuần tại Trung tâm. Phụ huynh hãy đăng ký tại http://bit.ly/3EwwTOW cho các em tham gia miễn phí. Ưu tiên 20 suất đăng ký sớm nhất.

07/03/2023
Xem thêm thư viện khác