Theo chân các bạn lớp STEM-Robotics trong buổi học 90 phút tại trung tâm. Các bạn đã nhanh chóng xuất sắc hoàn thành sản phẩm của mình. Như vậy qua bài học này các bạn đã hiểu được nguyên lý hoạt động của robot qua các công đoạn: 🧠 Bộ não là một phần quan trọng trong thiết bị lắp ráp, là trung tâm điều khiển các hoạt động Robots. ☸️ Động cơ có thể xoay với tốc độ ở những mức công suất khác nhau. 👀 Cảm biến chuyển động là máy đo khoảng cách có thể phát hiện vật cản trong phạm vi 15cm.

13/03/2023
Xem thêm thư viện khác