CHƯƠNG TRÌNH PRESCHOOL EFL CLASSROOM MANAGEMENT WORKSHOP | Tin tức sự kiện | EDUCATION BUILDER [EB]

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, vào ngày 20/11, Education Builder đã tổ chức chương trình Preschool EFL Classroom Management Workshop dành cho tất cả các giáo viên và trợ giảng của trung tâm.

Theo chương trình tập huấn, các giáo viên, trợ giảng sẽ được tìm hiểu hành vi của các học sinh trong lớp học để tìm ra giải pháp điều chỉnh hành vi của từng học sinh; tìm hiểu mức độ quan trọng của lời khen ngợi tác động lên từng trẻ em như thế nào và làm thế nào để phát triển tư duy của học sinh một cách toàn diện nhất.
Hơn nữa, do chương trình tập huấn được thiết kế rất chặt chẽ, khoa học nên đạt được tính hiệu quả rất cao. Bắt buộc từng giáo viên, trợ giảng phải học đủ, học hết, đạt được kết quả chính xác khi làm thực hành ngay tại buổi học thì mới được chuyển sang học phần tiếp theo.

Giáo viên đi đến từng bàn để hướng dẫn

Thông qua buổi tập huấn lần này, các giáo viên và trợ giảng sẽ rút ra được kinh nghiệm cũng như các bài học nhằm nâng cao kỹ năng quản lý lớp học, thiết kế được môi trường dạy học sinh động tại các khối trường mầm non và tiểu học công lập.

Các giáo viên và trợ giảng nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành buổi tập huấn 

Xem thêm bài viết khác