picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Chúng tôi không chỉ dạy Robotics, chúng tôi mang chương trình STEM đến cho học sinh Việt Nam:

Các kỹ năng của thế kỷ 21:Nghiên cứu, tư duy sáng tạo và đổi mới, làm việc đồng đội và đa-nhiệm vụ

Các kỹ năng kỹ thuật:thiết kế tương tác và thí nghiệm, giải quyết vấn đề, phân tích và dịch thuật dữ liệu

Các kỹ năng khoa học:Vật lý, chuyển động học, động lực học, khoa học máy tính

Toán học:Đại số học, hình học, lượng giác học, tỷ lệ và cân đối, bán kính, chu vi và đường kính, tần số và độ biên

Công nghệ học:Lập trình, công nghệ bluetooth và truyền thông không dây, điện tử

Kỹ thuật kỹ sư: Chuyển động xoay vòng, đo lường, tỷ lệ, ratios, vận tốc và mô men xoắn, các bội số giả thuyết và tiên đoán

To Top