Về STEM | EDUCATION BUILDER [EB]

STEM là phương pháp giáo dục tiên tiến nhằm xóa bỏ những rào cản lâu đời đã làm tách biệt các môn học thiết yếu và có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, bằng cách tích hợp chúng lại với nhau thành một khối thống nhất, mang tính thực tiễn cao nhằm tạo ra môi trường học tập thông qua trải nghiệm cho học sinh.

 

Giáo dục STEM không phải để biến học sinh trở thành nhà khoa học, kỹ sư mà là để chuẩn bị cho công dân toàn cầu thế hệ mới. Phương pháp STEM được hình thành tại Mỹ vào đầu thập niên 90. STEM là chương trình giáo dục dựa trên 4 nền tảng hỗ trợ tương quan bao gồm Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Toán Học.

STEM là gì?
STEM là phương pháp giáo dục tiên tiến nhằm xóa bỏ những rào cản lâu đời đã làm tách biệt các môn học thiết yếu và có tính ứng dụng cao trong cuộc sống bao gồm Khoa Học (Science), Công Nghệ (Technology), Kỹ Thuật (Engineering) và Toán Học (Mathematics) bằng cách tích hợp chúng lại với nhau thành một khối thống nhất, mang tính thực tiễn cao nhằm tạo ra môi trường học tập thông qua trải nghiệm cho học sinh.
  • STEM viết tắt của các từ Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật và Math - Toán học. Trong đó, STEM – Robotics là bộ môn cốt lõi của chương trình Giáo dục STEM.
  • STEAM là chương trình STEM lồng ghép bộ môn Art. Như vậy STEAM là viết tắt của các từ Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật, Art – Mỹ thuật và Math - Toán học.
KỸ NĂNG STEM
Kĩ năng Khoa Học
Học sinh sẽ phát triển được khả năng giải quyết vấn đề thông qua việc kết hợp kiến thức khoa học và rèn luyện thực hành.
Kĩ năng Công Nghệ
Học sinh sẽ nắm bắt, tiếp cận và sử dụng công nghệ từ hệ thống đơn giản đến phức tạp.
Kĩ năng Toán Học
Với kỹ năng toán học, học sinh có thể trình bày ý tưởng một cách chính xác và ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Kĩ năng Kĩ Thuật
Học sinh được trang bị những kỹ năng cần thiết để sáng tạo và nắm bắt được quy trình cho phát minh của chính các em.

Xem thêm bài viết khác

Về Education Builder

Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục EB – Education Builder [EB] do các thành viên có tâm huyết với giáo dục Việt Nam và có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành ...

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục EB – Education Builder [EB] do các thành viên có tâm huyết với giáo dục Việt Nam và có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành ...

Triết lý giáo dục

Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục EB – Education Builder [EB] do các thành viên có tâm huyết với giáo dục Việt Nam và có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành ...

Giới thiệu về STEM

STEM là phương pháp giáo dục tiên tiến nhằm xóa bỏ những rào cản lâu đời đã làm tách biệt các môn học thiết yếu và có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, ...