Triết lý giáo dục | EDUCATION BUILDER [EB]

Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục EB – Education Builder [EB] do các thành viên có tâm huyết với giáo dục Việt Nam và có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành giáo dục sáng lập vào năm 2016.
- Xây dựng và hình thành các kỹ năng mềm: tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm.
- Xây dựng môi trường học tập tích cực, thân thiện, tư duy sáng tạo, năng động và trách nhiệm.
- Xây dựng và hình thành nhân cách cho học sinh từ các chủ đề thực tiễn mang tính nhân văn.

 

Quý khách hàng mong muốn được tư vấn triển khai chương trình giáo dục STEM, xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB - EDUCATION BUILDER [EB]
Địa chỉ: 49 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Email: info@ebstem.edu.vn
Hotline: 093.88.99.781
Quý khách hàng mong muốn được tư vấn triển khai chương trình giáo dục STEM, xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB - EDUCATION BUILDER [EB]
Địa chỉ: 49 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Email: info@ebstem.edu.vn
Hotline: 093.88.99.781

Xem thêm bài viết khác

Về Education Builder

Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục EB – Education Builder [EB] do các thành viên có tâm huyết với giáo dục Việt Nam và có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành ...

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục EB – Education Builder [EB] do các thành viên có tâm huyết với giáo dục Việt Nam và có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành ...

Triết lý giáo dục

Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục EB – Education Builder [EB] do các thành viên có tâm huyết với giáo dục Việt Nam và có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành ...

Giới thiệu về STEM

STEM là phương pháp giáo dục tiên tiến nhằm xóa bỏ những rào cản lâu đời đã làm tách biệt các môn học thiết yếu và có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, ...